Josep Pujol

Josep Pujol_foto

Josep Pujol

Universitat Autònoma de Barcelona

Josep Pujol (Manresa, 1959) és doctor per la UAB (1990) i catedràtic de literatura catalana medieval en aquesta mateixa universitat, on ensenya des de 1989. Ha publicat treballs sobre el Tirant lo Blanc i sobre poesia, teoria literària i traduccions medievals. Ha editat críticament poesia (Jaume March, 1994) i traduccions medievals (Dragmaticon Philosophiae, amb Lola Badia, 1997; Heroides, 2018), i ha preparat edicions comentades d'Ausiàs March (Per haver d'amor vida, amb Francesc Gómez, 2008 [reed. 2018]) i del Tirant lo Blanc (2021), sobre el qual ha publicat també la monografia La memòria literària de Joanot Martorell (2002). Ha escrit els capítols sobre traduccions medievals, Felip de Malla i el Tirant lo Blanc de la nova Història de la literatura catalana (2014-2015) i ha col·laborat en el volum col·lectiu The Classical Tradition in Medieval Catalan (2018), dins el marc del projecte Translat (que ha dirigit en diverses fases).

Llibres

Tirant lo blanc
Edició, introducció i notes de Josep Pujol
The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500
Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Montserrat Ferrer, Albert Lloret i Josep Pujol
Els manuscrits, el saber i les lletres... a la Corona d'Aragó 1200-1500
Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí, Josep Pujol (eds.)
Ausiàs March. Per haver d’amor vida
Antologia comentada per Francesc J. Gómez i Josep Pujol

Articles i capítols de llibre