Translat Library

Translat Library Logo
Una revista digital per a la cultura llatina i romànica de 1200 a 1600

La revista digital Translat Library va néixer l’estiu de 2019 per iniciativa conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Massachussets Amherst. Translat Library té com a objectiu principal difondre treballs sobre les nostres disciplines en accés lliure i entre un públic d’abast internacional. Creiem, tanmateix, que la nostra publicació posseeix uns trets propis que la fan diferent d’altres revistes en accés obert. Translat Library neix amb la voluntat d’oferir un espai a tots aquells investigadors —també els més joves— que hi vulguin presentar treballs sobre la cultura literària llatina i romànica d'Europa i de l'Amèrica colonial entre, aproximadament, 1200 i 1600.

Facebook Translat Library Twitter Translat Library