Presentació del projecte

De officiis
Àmbit d'estudi

El grup Translat estudia les traduccions al català medieval i, més en general, la recepció de la literatura clàssica en la cultura catalana medieval.

Translat ha produït i manté un catàleg de traduccions i adaptacions al català medieval, que es pot consultar en dues formes: un Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (2012), que inclou traduccions no conservades i adaptacions, i una base de dades en actualització contínua que integra tots els materials anteriors.

Abast de la catalogació

L'abast de la catalogació de traduccions i adaptacions de Translat és àmpliament literari (literatura, espiritualitat, filosofia, historiografia, doctrina), però exclou aquells camps temàtics que ja tenen projectes de catalogació o d'edició propis (traduccions científiques, bíbliques i d'obres llatines de Ramon Llull).

Translat no es restringeix a les traduccions estrictes: la inclusió d'adaptacions, de fragments extensos d'altres obres reutilitzats en obres originals o en compendis, i de comentaris escolàstics integrats en obres originals o en traduccions vol abastar i sistematitzar de manera àmplia les diverses formes de transmissió de la cultura escrita.

The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500
Altres catàlegs, materials i publicacions

El web donarà accés a altres catàlegs i materials de recerca en el seu Arxiu digital (en projecte). 

Translat també edita la revista Translat Library, amb seu a la University of Massachusets Amherst, dedicada a la publicació d'articles breus sobre manuscrits, impresos i textos relacionats amb la recepció de la cultura clàssica i humanística.

Translat ha publicat el llibre The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500: Translation, Imitation, and Literacy (Woodbridge: Tamesis, 2018), que, a partir del catàleg de traduccions i del comentari detallat de cinc obres majors de la literatura catalana medieval, sistematitza històricament la recepció de la cultura clàssica entre 1300 i 1500.