Investigació

Set salms penitencials
Marc del projecte

Translat va néixer el 2006 a la Universitat Autònoma de Barcelona com un projecte de catalogació de les traduccions catalanes medievals, en el si d'un projecte de més abast coordinat entre grups de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona. Aquest projecte coordinat va proveir un marc comú per a la construcció de les bases de dades respectives i per a centralitzar els resultats de la recerca a la pàgina Narpan.net.

Translat és part del Grup de Recerca Consolidat "Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana", format per investigadors de les tres universitats esmentades i finançat per l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya: 2005 SGR 00346, 2009 SGR 01261, 2014 SGR 00119, i 2017 SGR 00142, dirigits per Lola Badia (Universitat de Barcelona), i 2021 SGR 00777, dirigit per Miriam Cabré (Universitat de Girona).

Projecte vigent
Tabulatio

Traducción y público lector en la Corona de Aragón (1380-1530): obras de inspiración clásica

Referència: PID2019-103874GB-100 (Ministerio de Ciencia e Innovación).
IP1: Alejandro Coroleu.
IP2: Josep Pujol.
Període: 01/06/2020-31/05/2024.

Projectes anteriors

Entre 2006 i 2018, Translat ha executat quatre projectes dins el projecte coordinat Corpus Digital de Textos Catalans Medievals.

Traducción al catalán y cultura latina en la Corona de Aragón (1380-1530): obras de tradición clásica y humanística

Referència: FFI2014-53050-C5-4-P (Ministerio de Economía y Competividad).
IP1: Lluís Cabré.
IP2: Josep Pujol.
Període: 2015-2018.

Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales, III: Translat DB

Referència: FFI2011-27844-C03-03 (Ministerio de Economía e Innovación).
IP: Josep Pujol.
Període: 2012-2014.

Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales, II: Traducciones, II

Referència: FFI2008-05556-C03-02 (Ministerio de Educación y Ciencia).
IP: Lluís Cabré.
Període: 2009-2011.

Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales: Traducciones

Referència: HUM2005-07480-C03-03 (Ministerio de Educación y Ciencia).
IP: Josep Pujol.
Període: 2006-2008.