Publicacions-Llibres

Le théâtre antique au Moyen Âge
Frédéric Duval i Elisa Guadagnini
Tirant lo blanc
Edició, introducció i notes de Josep Pujol
Traire du latin et espondre
Sota la direcció de Craig Baker, Mattia Cavagna i Elisa Guadagnini, i la col·laboració de Pauline Otzenberger
The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500
Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Montserrat Ferrer, Albert Lloret i Josep Pujol
Brief Forms in Medieval and Renaissance Hispanic Literature
Editat per Barry Taylor i Alejandro Coroleu
Els manuscrits, el saber i les lletres... a la Corona d'Aragó 1200-1500
Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí, Josep Pujol (eds.)
Lessico critico petrarchesco
A cura de Luca Marcozzi i Romana Brovia
Fourteenth-century Classicism: Bernat Metge and Petrarch
Editat per Lluís Cabré, Alejandro Coroleu i Jill Kraye
Humanism and Christian Letters in Early Modern Iberia (1480-1630)
Editat per Barry Taylor i Alejandro Coroleu
Llibre de Fortuna i Prudència
Editció crítica de Lluís Cabré
Ausiàs March. Per haver d’amor vida
Antologia comentada per Francesc J. Gómez i Josep Pujol
Retòrica nova
Introducció, edició del text llatí, traducció i notes de Josep Batalla, Lluís Cabré i Marcel Ortín