Elisa Guadagnini

Elisa Guadagnini

Elisa Guadagnini

Istituto di Linguistica Computazionale «Antonio Zampolli», Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa

Filòloga romànica de formació, ha estudiat la lírica trobadoresca i el corpus de tractats literaris francesos antics. Des de fa temps s'ocupa del llegat dels autors clàssics en les literatures romàniques medievals: en aquest context ha estat I.P. del projecte «DiVo - Dizionario dei Volgarizzamenti» (FIRB 2010). Ha col·laborat amb l'Institut Opera del Vocabolario Italiano (CNR - Florència) i ha redactat més de 2.500 entrades per al «Treasure of the Italian Origins Language». Els ses interessos abasten també la història de les llengües romàniques, amb especial atenció a la qüestió dels llatinismes.

Llibres

Le théâtre antique au Moyen Âge
Frédéric Duval i Elisa Guadagnini
Traire du latin et espondre
Sota la direcció de Craig Baker, Mattia Cavagna i Elisa Guadagnini, i la col·laboració de Pauline Otzenberger

Articles i capítols de llibre