Montserrat Ferrer

Montserrat Ferre

Montserrat Ferrer

Investigadora independent

Montserrat Ferrer Santanach es va doctorar en Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona (2010) amb la tesi La traducció catalana medieval de les ‘Dècades’ de Titus Livi. Estudi i edició del llibre I. Ha tingut una beca predoctoral FPI concedida pel Ministerio de Educación y Ciencia a la Universitat de Barcelona (2006-2010), i després una Saxl Fellowship concedida pel Warburg Institute, School of Advanced Studies, University of London (2010), i una Mellon Visiting Fellowship, concedida pel Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Villa I Tatti, Florència (2012). Ha fet classes a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Girona, i ha treballat en el projecte de recerca «Corpus digital de textos catalans medievals II: Traduccions» (UAB) elaborant un Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (ed. Lluís Cabré i Montserrat Ferrer, 2011). També ha col·laborat en el projecte «Corpus informatitzat del català antic» (UAB, 2011).

Llibres

The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500
Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Montserrat Ferrer, Albert Lloret i Josep Pujol

Articles i capítols de llibre