Albert Tomàs

Albert Tomàs

Albert Tomàs

Universitat Autònoma de Barcelona

Llicenciat en Periodisme (2013), graduat en Llengua i Literatura Catalanes (2016) i Màster en Llengua i Literatura Catalanes (2017). A dia d’avui és doctorant al Departament de Filologia Catalana de la UAB, amb una tesi sobre la traducció catalana medieval de La ciutat de Déu de sant Agustí, amb el comentari de Thomas Waleys, sota la direcció de Josep Pujol. Ha estat becari i investigador contractat al projecte Traces (2015-2018), becari predoctoral FI de la Generalitat de Catalunya (2019-2022) i ha exercit la docència al Departament de Filologia Catalana de la UAB (2019-2022). Entre els anys 2020 i 2022 ha dut a terme dues estades de recerca a l’École Pratique des Hautes Études de París, amb el professor Fabio Zinelli. Durant aquest període també s’ha format a l’École de Chartres amb el professor Frédéric Duval. Actualment exerceix de professor lector al Centre d’Études Catalanes de la Sorbonne Université de París. Els seus interessos de recerca se centren, sobretot, en el milieu cultural de les corts catalanes medievals, especialment, en la recepció i influència dels clàssics, i en l’edició filològica de textos.

Llibres

Articles i capítols de llibre