Romana Brovia

Romana Brovia

Romana Brovia

Università di Siena

Doctora en Filologia Romànica i Literatura Comparada per la Universitat de Torí, s’ha ocupat de l’obra llatina de Petrarca i de la seva fortuna europea, de les lletres italianes i franceses de l'Humanisme i del Renaixement, i de la dinàmica d'intercanvis culturals entre França i Itàlia als segles XV i XVI. Ha estudiat també la literatura italiana del segle XIX.

Articles i capítols de llibre