Francesc J. Gómez

Francesc J. Gómez

Francesc J. Gómez

Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona, 1971. Doctor. El 1994 va obtenir la llicenciatura en filologia catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, on exercí de professor associat (1994-1995) i cursà estudis de filologia clàssica (1997-2000). Va gaudir d'una beca predoctoral a la Universitat de Girona (1996-2000) i d'una beca del Ministeri italià d'Afers Exteriors per a una estada de recerca a la Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (2000-2001). Del 2004 al 2020 va treballar a l'Editorial Barcino, i des de l'any 2003 és professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB.

Llibres

Ausiàs March. Per haver d’amor vida
Antologia comentada per Francesc J. Gómez i Josep Pujol

Articles i capítols de llibre