Barry Taylor

Barry Taylor

Barry Taylor

The British Library

Barry Taylor treballa com a conservador (Hispanic Printed Collections 1501-1850) a la Biblioteca Britànica de Londres. És l'autor de Foreign-Language Printing in London (Londres, 2003). Ha publicat un grapat d’articles sobre Don Juan Manuel, la literatura sapiencial, Góngora i la recepció d’Ovidi a la Península Ibèrica als segles XIV, XV i XVI. Ha editat, conjuntament amb Alejandro Coroleu, els quatre volums d’actes Latin and Vernacular in Renaissance Iberia (1999-) i Brief Forms in Medieval and Early Modern Hispanic Literature (Newcastle upon Tyne, 2017). Ha editat, amb Giles Mandelbrote, Libraries within Library: Origins of the British Library Printed Collections (Londres, 2009) i, amb Nicolás Bas, El libro español en Londres (València, 2016).  

Llibres

Articles i capítols de llibre