Alejandro Coroleu

Alejandro Coroleu

Alejandro Coroleu

ICREA-Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona, 1965. Professor investigador ICREA a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 2009, ha estat professor i investigador a la Universitat de Nottingham (1995-2008). S’ha dedicat sobretot a les lletres llatines del Renaixement (en especial a la difusió europea de l’Humanisme italià), a la recepció de la literatura clàssica en la cultura literària hispànica de l’edat moderna i a l’estudi del llatí durant la Guerra de Successió espanyola. Ha traduït al català obres de Lorenzo Valla i Leon Battista Alberti. És autor de la monografia Printing and Reading Italian Latin Humanism in Renaissance Europe, ca. 1480- ca. 1540 (Newcastle upon Tyne, 2014) i del volum col·lectiu The Classical Tradition in Medieval Catalan 1300-1500 (Martlesham, 2018).

Llibres

The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500
Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Montserrat Ferrer, Albert Lloret i Josep Pujol
Brief Forms in Medieval and Renaissance Hispanic Literature
Editat per Barry Taylor i Alejandro Coroleu
Fourteenth-century Classicism: Bernat Metge and Petrarch
Editat per Lluís Cabré, Alejandro Coroleu i Jill Kraye
Humanism and Christian Letters in Early Modern Iberia (1480-1630)
Editat per Barry Taylor i Alejandro Coroleu

Articles i capítols de llibre