Avís legal

La informació proporcionada per la página web Translat i la base de dades Translat DB està oberta a la comunitat acadèmica, i més en general a tota la societat, sota llicència Creative Commons BY-NC-SA 4.0 (Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional) - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Translat DB s'ha de citar degudament quan s'hagi emprat en la realització d'un treball o publicació o quan se'n citi alguna informació o detall.