WORKSHOP ON MANUSCRIPTS AND LATE MEDIEVAL PRINTED TEXTS

WORKSHOP ON MANUSCRIPTS AND LATE MEDIEVAL PRINTED TEXTS

14 desembre 2023

L'Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza una jornada sobre manuscrits i impresos medievals el dia 15 de desembre. Hi participen els membres de Translat Àlex Coroleu i Josep Pujol. 

Fitxers