TranScript. Call for papers

TranScript. Call for papers

12 abril 2023
TranScript

Ha nascut la nova revista TranScript. Traduzione e scrittura nel Medioevo europeo, dedicada a l'estudi de la traducció i la mediació entre llengües, cultures i tradicions entre els segles XI i XV. Elisa Guadagnini, membre de Translat, forma part del comitè de direcció. Els dos primers fascicles estaran dedicats a «Il traduttore nel Medioevo: consapevolezza e realtà di un’autorialità complessa». S'hi poden presentar propostes d'articles fins al 31 de maig de 2023. Més informació a la pàgina web de TranScript.