Seminari internacional “El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval"

Seminari internacional “El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval"

08 juny 2016
Seminari internacional “El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval"

Des dels orígens més remots, poetes, narradors, filòsofs i escriptors de totes les tendències han parlat del mar. Perquè han relatat viatges com els d’Ulisses, perquè han viscut a tocar de l’aigua i fer-hi referència ha estat tan inevitable com respirar, perquè han descrit costums i inclinacions dels mariners, perquè han reportat la història de personatges o pobles dedicats al comerç, a la navegació o la guerra marítima, o perquè s’han inspirat en la imatge del mar com a símil, metàfora o comparació de la peripècia humana.

Els participants en aquest seminari es proposen reflexionar, des d’òptiques diverses i a partir de testimonis majoritàriament, però no exclusivament, catalans, sobre la presència i el significat del mar i del fet marítim en el patrimoni textual de l’Edat Mitjana, tot explorant-ne algunes experiències i percepcions coetànies, però també els possibles referents reals.

Per aconseguir-ho, exploren algunes experiències i percepcions coetànies, però també els possibles referents reals i, en conseqüència, el valor que aquests testimonis poden tenir per a l’estudi i el coneixement de la navegació i de la vida marítima medievals.

Coordinació cientíca:
Lola Badia (lola.badia@ub.edu), Lluís Cifuentes i Comamala (lluiscifuentes@ub.edu), Roser Salicrú i Lluch (rsalicru@imf.csic.es).

El seminari tindrà lloc els propers dies 16 i 17 de juny al Museu Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes s/n).

Més informació