Conferència d'Albert Tomàs al SLIMM

Conferència d'Albert Tomàs al SLIMM

06 febrer 2023
SLIMM

El dia 17 de gener, Albert Tomàs va participar en el Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i de l'Edat Moderna amb una sessió sobre la traducció catalana medieval de La ciutat de Déu de sant Agustí.

«En aquest capítol no ha istòria ne poetria e per ço nos en passam»: la traducció catalana medieval de La ciutat de Déu de sant Agustí amb el comentari de Thomas Waleys

Per a més informació, visiteu el lloc web del SLIMM