18th Colloquium of the North American Catalan Society 2022

18th Colloquium of the North American Catalan Society 2022

20 Abril 2022
NACS

Organitzat per Albert Lloret, ha tingut lloc a la University of Massachussets Amherst el 18è Congrés de la North American Catalan Society. Aquí en podeu veure el programa (dedicat el dia 15 a la literatura medieval) i podeu llegir-ne la ponència (amb el hand-out) "Why Did (Some) Modern Catalan Poets Take to Medieval Poetry?", a càrrec de Lluís Cabré.