Actividad

14 Diciembre 2023

L'Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza una jornada sobre manuscrits i impresos medievals el dia 15 de desembre. Hi participen els membres de Translat Àlex Coroleu i Josep Pujol. 

10 Noviembre 2023

Del 22 al 24 de novembre se celebrarà al Palazzo Du Mesnil, a Nàpols, el Col·loqui Internacional "Al crocevia del Mediterraneo: La Monarchia umanistica aragonese nel contesto ideologico e culturale del Rinascimento", organitzat pel Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese. Hi participen els membres de Translat Lluís Cabré, Alejandro Coroleu i Albert Lloret.

Convegno Cesura 2023