Congrés Internacional "Al crocevia del Mediterraneo: La monarquia umanistica aragonese nel contesto ideologico e culturale del Rinascimento"

Congrés Internacional "Al crocevia del Mediterraneo: La monarquia umanistica aragonese nel contesto ideologico e culturale del Rinascimento"

10 novembre 2023
Convegno Cesura 2023

Del 22 al 24 de novembre se celebrarà al Palazzo Du Mesnil, a Nàpols, el Col·loqui Internacional "Al crocevia del Mediterraneo: La Monarchia umanistica aragonese nel contesto ideologico e culturale del Rinascimento", organitzat pel Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese. Hi participen els membres de Translat Lluís Cabré, Alejandro Coroleu i Albert Lloret.