Translat

Traduccions al català medieval fins a 1500

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Correu electrònic Imprimeix PDF

Redacció

Lluís Cabré (UAB, IP 2009-2011, IP1 2015-2018), Montserrat Ferrer (UAB, Coordinadora) i Josep Pujol (UAB, IP 2006-2008, 2012-2014, IP2 2015-2018).

Col·laboradors

David Barnett, Lluís Cabré (UAB), Stefano Maria Cingolani, Montserrat Ferrer (UAB), Francesc J. Gómez (UAB), Albert Lloret (University of Massachussets Amherst), Marta Marfany (UPF), Josep Pujol (UAB), Sílvia Teulats i Maria Toldrà (UB).

Altres col·laboradors

Clara Capdevila (2006), Núria Català (2006), Montserrat Domingo (2009), Raquel Parera (2006-2011) i Sílvia Solé (2006).

Consell assessor

Stefano Asperti (Università di Roma "La Sapienza"), Alejandro Coroleu (ICREA-UAB), Alexander Fidora (ICREA – Universitat Autònoma de Barcelona), María de las Nieves Muñiz (Universitat de Barcelona), Barry Taylor (British Library).